מוקדי עבודה ועבודות חקלאיות

מדריכים

הצג תכני מדריכים נוספים

סרטון הדרכה חקלאית- קטיף תותים

סרטון הדרכה חקלאית- קטיף תותים

בעמוד זה ניתן לצפות בסרטון ההדרכה החקלאית בנושא קטיף תותים, כחלק משגרת העבודה החקלאית בשומר החדש.  

סרטון הדרכה חקלאית- הורדת 'שוצים' בעגבנייה

סרטון הדרכה חקלאית- הורדת 'שוצים' בעגבנייה

בעמוד זה ניתן לצפות בסרטון ההדרכה החקלאית בנושא הורדת 'שוצים' בעגבנייה, כחלק משגרת העבודה החקלאית בשומר החדש.  

סרטון הדרכה חקלאית- השבחת מרעה

סרטון הדרכה חקלאית- השבחת מרעה

בעמוד זה ניתן לצפות בסרטון ההדרכה החקלאית בנושא השבחת מרעה, כחלק משגרת העבודה החקלאית בשומר החדש.

סרטון הדרכה חקלאית – דילול פרי במטע אבוקדו

סרטון הדרכה חקלאית – דילול פרי במטע אבוקדו

בעמוד זה ניתן לצפות בסרטון ההדרכה החקלאית בנושא דילול פרי במטע אבוקדו, כחלק משגרת העבודה החקלאית בשומר החדש.

סרטון הדרכה חקלאית – בטיחות בעבודה עם כלים

סרטון הדרכה חקלאית – בטיחות בעבודה עם כלים

בעמוד זה ניתן לצפות בסרטון ההדרכה החקלאית בנושא בטיחות בעבודה עם כלים, כחלק משגרת העבודה החקלאית בשומר החדש.

סרטון הדרכה חקלאית – השבחת זיתים

סרטון הדרכה חקלאית – השבחת זיתים

בעמוד זה ניתן לצפות בסרטון ההדרכה החקלאית בנושא השבחת זיתים, כחלק משגרת העבודה החקלאית בשומר החדש.

סרטון הדרכה חקלאית- גיזום 'חזירים' בשיח חוחובה

סרטון הדרכה חקלאית- גיזום 'חזירים' בשיח חוחובה

בעמוד זה ניתן לצפות בסרטון ההדרכה החקלאית בנושא גיזום 'חזירים' בשיח החוחובה, כחלק משגרת העבודה החקלאית בשומר החדש.

סרטון הדרכה חקלאית- איסוף גזם

סרטון הדרכה חקלאית- איסוף גזם

בעמוד זה ניתן לצפות בסרטון ההדרכה החקלאית בנושא איסוף גזם, כחלק משגרת העבודה החקלאית בשומר החדש.  

סרטון הדרכה חקלאית- דילול זרעים

סרטון הדרכה חקלאית- דילול זרעים

בעמוד זה ניתן לצפות בסרטון ההדרכה החקלאית בנושא דילול זרעים, כחלק משגרת העבודה החקלאית בשומר החדש.  

הצג פחות תכני מדריכים

שונות

הצג תכני שונות נוספים

חוברת מתווי עבודה- מסע לעובדה ולשומרה

חוברת מתווי עבודה- מסע לעובדה ולשומרה

בעמוד זה ניתן לקרוא את חוברת מתווי העבודה המלאה של השומר החדש. החוברת מפרטת את מתווי העבודה במוקדים החקלאיים ומפרטת

מוגן: תיק הדרכה- יבנאל (יהודה מרמור)

מוגן: תיק הדרכה- יבנאל (יהודה מרמור)

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

תיק הדרכה- יער יעד

תיק הדרכה- יער יעד

עמוד זה מכיל את תיק ההדרכה המלא למוקד יער יעד

מוגן: תיק הדרכה- יער גלבוע

מוגן: תיק הדרכה- יער גלבוע

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

מוגן: תיק הדרכה- מכמנים

מוגן: תיק הדרכה- מכמנים

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

מוגן: תיק הדרכה-ציפורי (חיים זילברמן)

מוגן: תיק הדרכה-ציפורי (חיים זילברמן)

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

מוגן: תיק הדרכה- מושב חזון (שמעון עמרם)

מוגן: תיק הדרכה- מושב חזון (שמעון עמרם)

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

מוגן: תיק הדרכה- מטולה

מוגן: תיק הדרכה- מטולה

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

מוגן: תיק הדרכה- זיתים צפת

מוגן: תיק הדרכה- זיתים צפת

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

מוגן: תיק הדרכה- יער כרמל-אלונים

מוגן: תיק הדרכה- יער כרמל-אלונים

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

מוגן: תיק הדרכה- אלונים

מוגן: תיק הדרכה- אלונים

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

מוגן: תיק הדרכה- מושב עידן

מוגן: תיק הדרכה- מושב עידן

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

מוגן: תיק הדרכה- מצר

מוגן: תיק הדרכה- מצר

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

מוגן: תיק הדרכה- רגבים

מוגן: תיק הדרכה- רגבים

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

מוקד עבודה- עופר

מוקד עבודה- עופר

בעמוד זה ניתן לקרוא את כל הפרטים הרלבנטיים לגבי מוקד עופר והעבודה בו.

מוקד עבודה- כפר הנשיא

מוקד עבודה- כפר הנשיא

בעמוד זה ניתן לקרוא את כל הפרטים הרלבנטיים לגבי מוקד כפר הנשיא והעבודה בו.

מוקד עבודה- אלונים

מוקד עבודה- אלונים

בעמוד זה ניתן לקרוא את כל הפרטים הרלבנטיים לגבי מוקד אלונים והעבודה בו.

מוקד עבודה- בת שלמה

מוקד עבודה- בת שלמה

בעמוד זה ניתן לקרוא את כל הפרטים הרלבנטיים לגבי מוקד בת שלמה והעבודה בו.

מוקד עבודה- חזון

מוקד עבודה- חזון

בעמוד זה ניתן לקרוא את כל הפרטים הרלבנטיים לגבי מוקד יסוד המעלה והעבודה בו.

מוקד עבודה- יסוד המעלה

מוקד עבודה- יסוד המעלה

בעמוד זה ניתן לקרוא את כל הפרטים הרלבנטיים לגבי מוקד יסוד המעלה והעבודה בו.

מוקד עבודה- יער ביריה

מוקד עבודה- יער ביריה

בעמוד זה ניתן לקרוא את כל הפרטים הרלבנטיים לגבי מוקד יער ביריה והעבודה בו.

מוקד עבודה- מצר

מוקד עבודה- מצר

בעמוד זה ניתן לקרוא את כל הפרטים הרלבנטיים לגבי מוקד מצר והעבודה בו.

מוקד עבודה- רגבים

מוקד עבודה- רגבים

בעמוד זה ניתן לקרוא את כל הפרטים הרלבנטיים לגבי מוקד רגבים והעבודה בו.

הצג פחות תכני שונות