הערכה ומדידה

שונות

הצג תכני שונות נוספים

מסמך מדיניות תכנון החקלאות והכפר בישראל- אוגדן מיפוי השטחים החקלאיים

מסמך מדיניות תכנון החקלאות והכפר בישראל- אוגדן מיפוי השטחים החקלאיים

בעמוד זה ניתן למצוא את מסמך התכנון ואוגדן מיפוי השטחים החקלאיים בישראל, שהוכן במשרד החקלאות, אוק' 2015.

ת.ז של החקלאות בישראל

ת.ז של החקלאות בישראל

בעמוד זה ניתן למצוא מסמך שחובר בארגון 'השומר החדש', העוסק בעובדות ונתונים הנוגעים למצב החקלאות בישראל.

מוגן: סקר דעת קהל 2017

מוגן: סקר דעת קהל 2017

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

מוגן: סקר דעת קהל 2016

מוגן: סקר דעת קהל 2016

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

מודעות ידע ועמדות כלפי 'השומר החדש' 2015

מודעות ידע ועמדות כלפי 'השומר החדש' 2015

בעמוד זה ניתן לקרוא ולהוריד את סקר העמדות בציבור כלפי ארגון 'השומר החדש', שהוכן בשנת 2015.

סיכום מחקר- צעירים לחקלאות

סיכום מחקר- צעירים לחקלאות

סיכום מחקר צעירים לחקלאות

ארגון הנוער – מודל לוגי ועדויות

ארגון הנוער – מודל לוגי ועדויות

השומר החדש – ארגון הנוער – מודל לוגי ועדויות

משוב מלגאים 2018

משוב מלגאים 2018

משוב מלגאים 2018

הצג פחות תכני שונות